Frézování komínů

Frézování komínů je levnější a rychlejší operace, než kdybyte museli zbourat stávající komínové těleso a postavit nové. V případě použití vhodných materiálů získá zákazník stejnou kvalitu, jako by postavil komín nový a to po doby až 30let. Frézování a vyvložkování komínu o jednom průchodu trvá ve většině případů 1 den. Při těchto pracích není nijak omezen provoz objektu. Cena kompletních úprav i s vložkováním dosahuje 25 - 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa. Nevyžaduje však složitou administrativu, jako je třeba stavební řízení.

Princip frézovánífrézování komínů

Hydraulické čerpadlo roztočí rotor frézy v komínovém průduchu do velkých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněné řetízky z vysoce tvrzené oceli. Ocelové řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a postupně je drtí jemný prach. Délka řetízků určuje výsledný průměr komínového průduchu. Metoda frézováním je velmi šetrná a je s úspěchem aplikovaná i na dožilé komínové zdivo bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel stavby.

Frézovat lze všechny průřezy - kruh, čtverec i obdélník

Frézovat jde všechny běžně používané materiály a to i kovových (plechových) vložek, dále vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, ale je nutné montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.

Frézovat lze komíny rovné i uhýbané

Uvestavěných a přistavených komínových těles je možné odfrézovat až 1/3 síly komínového zdiva. Například u běžného komínového průduchu který má průměr 15cm a síla komínového zdiva je 15cm, je možné odebrat až 5 cm z komínového zdiva. Díky tomu se zvětší průměr na 25cm, což stačí na vyvložkování komínovou vložkou s průměrem až 230mm. V případě, že komínový průduch bude použit k odtahu spalin, je nutné frézovaný komínový průduch vyvložkovat. Jsme výhradní partneři firmy SCHIEDEL, která je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů. Ať už jsou to spotřebiči na pevná paliva nebo plynové kondenzační kotle.

Komínové průduchy, které se používají k ventilacím, se vložkovat nemusí. Vzhledem k netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje. Každý frézovaný i vložkovaný komín má zajištěnou revizní zprávu o stavu kouřových cest od naší firmy zdarma. Vyfrézovaný komín však nelze použít bez vyvložkování vhodným materiálem podle spotřebiče.

Cena zahrnuje vyfrézování komínového průduchu na potřebný a požadovaný průměr a to i s vybouráním a zazděním případných montážních otvorů. Odfrézovaný materiál odnášíme v nádobách připravenými klienty.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

  • komín musí být průchozí - po dohodě může za úplatu zajistit naše firma
  • musí být zajištěný přístup ke komínu ze shora
  • všechny místnosti v domě, kde prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné
  • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutné v místě zlomu vybourat montážní otvor - zajistí naše firma)
  • zákazník si je vědom, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt si dle toho zajistí
  • zákazník odpovídá na otázky uvedené v předběžné objednávce

Kontaktujte nás